dịch vụ cho thuê sân tại thể thao phong sơn

Thể thao Phong Sơn với chức năng đầu tư khai thác các dịch vụ về thể thao. Từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi ngoài chức năng đào tạo các môn thể thao, còn cung cấp các dịch vụ thuê sân bóng cho cá nhân, tập thể tổ chức giải đấu.

sân bóng đá cỏ nhân tạo

Liên hệ Đặt lịch Sân Bóng

Quý khách vui lòng đặt lịch sân bóng để chúng tôi sắp xếp cho quý khách tốt nhất!

Khách đặt lịch Sân Bóng vui lòng gọi trực tiếp: 0901.19.93.93

sân bóng rổ có mái che

thuê sân bóng rổ tại thể thao phong sơn

Liên hệ Đặt lịch Sân Bóng

Quý khách vui lòng đặt lịch sân bóng để chúng tôi sắp xếp cho quý khách tốt nhất!

Khách đặt lịch Sân Bóng vui lòng gọi trực tiếp: 0901.19.93.93

sân bóng chuyền

thuê sân bóng chuyền

Liên hệ Đặt lịch Sân Bóng

Quý khách vui lòng đặt lịch sân bóng để chúng tôi sắp xếp cho quý khách tốt nhất!

Khách đặt lịch Sân Bóng vui lòng gọi trực tiếp: 0901.19.93.93