Trung tâm bóng đá Lam Sơn
LỚP BÓNG RỔ TRẺ EM

Thứ 2,4,6: từ 07:30 – 09:00
T7,CN: 7:30-09:00 , 17:30-19:00

Trung tâm TDTT Nguyễn Thượng Hiền
Trung tâm TDTT Lý Tự Trọng