LỚP YOGA 2 – 4 – 6

Lớp học Thời gian học Học phí (VNĐ)/tháng
Lớp 2 -4 -6 17h30 – 18h30 300.000
Lớp 2 -4 -6 18h45 – 19h45 300.000

LỚP YOGA 3 – 5 – 7

Lớp học Thời gian học Học phí (VNĐ)/tháng
Lớp 3 -5 -7 17h30 – 19h00 300.000

Địa điểm học: Số 1 đường Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. Điện thoại đăng ký: 0909083195 (Mr Khuê)